గురు పాదుక స్తోత్రమ్Download గురు పాదుక స్తోత్రమ్ PDF File

5 comments:

Rayalu said...

It is very much interesting to know that you have brought many day-to-day STOTRAMS under one roof.
Many many thanks to share with the rest of the world. Await eagerly for further postings. It's nice of u and pranams to your interest to do so.

Madhavi said...

Thank you Rayalu gaaru

vinnu said...

thank u , it is a very great job

Chandra sekhar said...

namaskaram andi, miru chestunna e videos chala bagunnai kani enduko e madya kottavi evi post cheyatle ledu. 04/11/18

acs said...

thanks, very nice stotras. please post sree suktam.

regards

Post a Comment

 
Powered by Blogger