శివానందలహరిDownload శివానందలహరి PDF File

12 comments:

vijjikomali said...

చాల సంతోషం గా ఉంది మాధవి గారు, శంకర జయంతి నాడు గుర్తు పెట్టుకుని మరీ మీరు శ్రీ శివానందలహరి ని మాకు అమృతం లాగ అందించారు.. మీ సేవ మరువ లేనిది ...ధన్యోస్మి..

Madhavi Pavani said...

ధన్యవాదాలు విజ్జికోమాలి గారు .

RAMESH said...

madhvi garu chala santosham

Madhavi Pavani said...

thank u Ramesh garu

kanakareddy said...

THANK YOU VERY VERY THANK YOU

Anonymous said...

maaku ee stotralu vinpinchi. antulani punyam kattukunnavu tallee, meeku na dhanyvadalu.

asha

Anonymous said...

very good effort

Anonymous said...

Very happy and pleasure to hear these stotras in Karthika masam, thank you

raghava

Anonymous said...

chala chala aanandam ga undi !!! dhanyavaadalu !!

Unknown said...

thank u mee seva adbhutham.whoever read and practice these stotras theair blessings & shubham will also be reached to you.

Unknown said...

Well rendered.....kindly provide me link to download

తిరువాయిపాటి వరదయ్య said...

శివునిఁగొలువ మీకు చేకూరుశుభములు
చెడుపు మాయుచుండు శీఘ్రముగను
మాధవి వినిపించె మాహేశ్వరుని శివా
నందలహరి సుధల నందముగను

Post a Comment

 
Powered by Blogger