అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రంDownload అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం PDF File

3 comments:

Sudhakar said...

mee yokka sekarana chaala bagundhi

Unknown said...

chaala bagundi... thanks

Anonymous said...

inka konni slokalu pondu parichi ikkada jata cheyyagalaru

Post a Comment

 
Powered by Blogger